Friday, 13 November 2009

Majlis Sambutan Hari Puja Usia Duli Raja 2009


Majlis Sambutan Hari Puja Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha Binti Al-Mahrum Pengiran Pemancha Pengiran Anak Haji Mohamed Alam telah pun berlangsung pada Hari Sabtu, 19hb Zulkaedah 1429 bersamaan & november 2009 bertempat di Dewan Plenary, Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Negara Brunei Darussalam.

Sambutan ini adalah anjuran bersama Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam, Persatuan Brunei Shell Ladies (BSLA), Persatuan Penjuru dan juga Persatuan Pekerti. Di sambutan tersebut ada bermacam-macam acara di persembahkan di hadapan Yang Mulia Duli Raja oleh setiap persatuan seperti nyanyian, tarian, lakonan dan peragaan pakaian muslimah. Sambutan di akhiri dengan junjung ziarah bersama Yang Mulia Duli Raja.

No comments:

Post a Comment